Monument ter aanvulling van het massagraf

BIG Actueel

Vrijwilligers van Stichting Gedenkpark Huissen-Stad werden tijdens hun werkzaamheden benaderd door nabestaanden met de vraag waar familieleden te vinden waren. Tijdens het meewerken aan diverse monumenten en initiatieven rondom oorlogsslachtoffers kwam er ook meer en meer informatie naar boven. Zo ontstond het idee om een monument als aanvulling op het massagraf te creëren. Het doel van het Stichtingsbestuur is om het leed van de burgerslachtoffers onder de aandacht te brengen en een plekje te geven op de oude begraafplaats. Tijdens het onderzoek dat gedaan is door de vrijwilligers stond dat ook centraal. Hierdoor waren de nabestaanden leidend in de schrijfwijze en is er gekozen om de bidprintjes als bron zwaarder te wegen dan de gemeentelijke basis administratie. In 2019 heeft het Stichtingsbestuur iedereen in Huissen opgeroepen mee te denken over de namen van de oorlogsslachtoffers. Om een zo groot mogelijk bereik te realiseren is er een groot bord van bordbusters …

BIGMonument ter aanvulling van het massagraf

Allerheiligen/Allerzielen: Zegening van de graven

BIG Actueel

Op zondag 4 november 2018 zal er voor de achtste keer, tijdens Allerheiligen, de zegening van de graven plaats vinden op de begraafplaats Huissen-stad. Al acht jaar lang worden de graven tijdens Allerheiligen/Allerzielen gezegend door de pastoor van Huissen. Ook dit jaar zal pastoor Peters voorgaan in het zegenen van de graven. Dit jaar zal de zegening van de graven een halfuur later beginnen dan gebruikelijk; om 12:30. Dan komt pastoor Peters naar de begraafplaats Huissen-stad. Eenmaal op de begraafplaats wordt er een gebed uitgesproken en de graven gezegend. Daarna is er voor iedereen de mogelijkheid de overledenen te herdenken of een moment van bezinning te zoeken. Torkest zorgt voor de muzikale begeleiding. Met deze traditie wordt de begraafplaats Huissen-stad, samen met de monumenten, steeds meer een gedenkpark waar iedereen in de hectiek van de dag even een moment van bezinning kan zoeken. Het staat iedereen vrij om met Allerheiligen …

BIGAllerheiligen/Allerzielen: Zegening van de graven

Herdenking Bombardement Huissen (2 oktober)

BIG Actueel Leave a Comment

Op vrijdag 7 september kwamen op uitnodiging van wethouder Theo Janssen diverse organisaties uit Huissen bijeen. Als vervolg op de eerste 2 oktoberherdenking in 2017 is breed vastgesteld, dat dit initiatief een jaarlijkse herhaling verdient. Daartoe is samenwerking noodzakelijk van diverse partijen en die hebben zich nu verenigd in het ‘Comité Herdenking 2 oktober’ Na de mislukking van de Operatie Market Garden werd onze regio de Betuwe zwaar geteisterd door oorlogsgeweld. In de gehele huidige gemeente Lingewaard werd zwaar gevochten en iedereen werd gelast het gebied te verlaten. Op 2 oktober werd Huissen getroffen door een geallieerd bombardement. Oorlogsgeweld trof iedere kern in Lingewaard. In Huissen bevindt zich het ere Massagraf alwaar meer dan 150 burgers zijn begraven. De ‘Liberation Route Europe luisterkei nummer 42’ vertelt dit drama. Deze luisterkei staat bij de ingang van het Gedenkpark. Op 4 mei wordt deze plaats massaal bezocht tijdens de landelijke Dodenherdenking. Op …

BIGHerdenking Bombardement Huissen (2 oktober)

Eerste steenlegging Bid- en Gedenkhuisje

BIG Actueel

Vrijdag 8 juli zal de symbolische eerste steen gelegd worden voor het bid- en gedenkhuisje in het Gedenkpark Huissen-stad (oude begraafplaats). De eerste steen zal om 14:00 gelegd worden door aalmoezenier Crolla. Het bid- en gedenkhuisje is een initiatief van Stichting Gedenkpark Huissen-stad. De locatie is dezelfde als waar vroeger het knekelhuisje stond. Sjoerd Wannet (voorzitter Stichting Gedenkpark Huissen-stad): Onze vrijwilligers zijn al weken bezig met de constructie van het bid- en gedenkhuisje. Aalmoezenier Crolla heeft in het verleden veel betekend voor het Gedenkpark Huissen-stad, het is dan ook niet meer dan logisch dat de eerste steen door hem wordt gelegd. Het bid- en gedenkhuisje is een bedoeld als rustplek waar ook een kaarsje opgestoken kan worden. Het gedenkpark, met zijn vele monumenten, begint steeds meer een plek van bezinning te worden waar een bid- en gedenkhuisje zeker op zijn plek is. Henk Eerden (Begeleider bouw bid- en gedenkhuisje): Zonder …

BIGEerste steenlegging Bid- en Gedenkhuisje

Wereldlichtjesdag gemeente Lingewaard

BIG Actueel

Sinds 1997 wordt op elke 2e zondag in december wereldwijd “Children Memorial Day”, oftewel Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld een kaars aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind moeten missen en laat zien dat je niet alleen bent met je verdriet. Het is een traditie die langzaam maar zeker de hele wereld over gaat en steeds meer navolging krijgt. Ook dit jaar sluiten Stichting gedenkpark Huissen-Stad en Tumulus uitvaartverzorging daarbij aan. Op zondag 13 december bent u vanaf 18.45 uur welkom op Gedenkpark Huissen-Stad (voormalige begraafplaats aan de Doelenstraat in Huissen) Om 19.00 uur steken we een kaarsje aan bij het kindermonument op het gedenkpark. Wij zorgen voor de kaarsen. Een ieder is welkom! Het maakt niet uit op welke leeftijd (jong of volwassen) of hoe lang geleden …

BIGWereldlichtjesdag gemeente Lingewaard