ANBI gegevens 2020

BIG ANBI

De stichting gedenkpark Huissen-stad is een ANBI instelling, een van de voorwaardes is het publiceren van de jaarcijfers. De cijfers van 2021 zijn hier te vinden.

BIGANBI gegevens 2020

Gegevens ANBI

BIG ANBI

ANBI gegevens De Stichting Gedenkpark Huissen-Stad is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal nummer is 8527.48.279. De instelling is bereikbaar via email-adres info@begraafplaatshuissenstad.nl of via de secretaris Lenie Sluiter, Bernardstraat 35 6851 KT Huissen. De samenstelling van het bestuur is: Sjoerd Wannet (voorzitter), Lenie Sluiter (secretaris), Wim Huberts (penningmeester), Henk Eerden en Jalb Schut. De stichting heeft als doel het restaureren van de gesloten verklaarde openbare begraafplaats Huissen Stad. Alsmede de ontwikkeling van de begraafplaats tot een gedenkpark waar aandacht geschonken wordt aan thematische profilering van het thema religie en Tweede wereldoorlog en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleid van de stichting richt zich op het beheer en ontwikkeling van de zaken die direct of indirect met het Gedenkpark te maken hebben, op het organiseren van de werkzaamheden die rechtstreeks …

BIGGegevens ANBI