Monument ter aanvulling van het massagraf

BIG Actueel

Vrijwilligers van Stichting Gedenkpark Huissen-Stad werden tijdens hun werkzaamheden benaderd door nabestaanden met de vraag waar familieleden te vinden waren. Tijdens het meewerken aan diverse monumenten en initiatieven rondom oorlogsslachtoffers kwam er ook meer en meer informatie naar boven. Zo ontstond het idee om een monument als aanvulling op het massagraf te creëren.

Het doel van het Stichtingsbestuur is om het leed van de burgerslachtoffers onder de aandacht te brengen en een plekje te geven op de oude begraafplaats. Tijdens het onderzoek dat gedaan is door de vrijwilligers stond dat ook centraal. Hierdoor waren de nabestaanden leidend in de schrijfwijze en is er gekozen om de bidprintjes als bron zwaarder te wegen dan de gemeentelijke basis administratie.

In 2019 heeft het Stichtingsbestuur iedereen in Huissen opgeroepen mee te denken over de namen van de oorlogsslachtoffers. Om een zo groot mogelijk bereik te realiseren is er een groot bord van bordbusters geplaatst in het centrum van Huissen met de oproep mee te denken.

Uiteindelijk heeft dit, na zorgvuldig archiefonderzoek en hulp van inwoners en organisaties uit Huissen, geresulteerd in een namenlijst van oorlogsslachtoffers. Deze lijst is onderdeel van het monument en geplaatst in 2021 op de oude begraafplaats Huissen-stad.

Ondanks dat er een zorgvuldig proces gevoerd is kunnen er altijd nieuwe inzichten komen. Onderzoek houd niet op na de plaatsing van het monument. Vandaar dat wij iedereen oproepen die nieuwe/andere inzichten heeft zich te melden bij het bestuur.

Als bestuur blijven wij achter het monument staan zoals het nu geplaatst is. Tegelijkertijd willen wij wel ruimte geven aan de nieuwe inzichten die ontstaan. Een van de acties is dat wij zijn aangesloten bij de oorloggravenstichting om zo een accurate online raadpleegbare database te creëren. Een andere actie is het inzichtelijk maken van de nieuwe/andere inzichten hier op onze website. Dat blijft een lijst die nooit af is omdat er altijd nieuwe inzichten kunnen komen.

BIGMonument ter aanvulling van het massagraf