Wereldlichtjesdag gemeente Lingewaard

BIG Actueel

Sinds 1997 wordt op elke 2e zondag in december wereldwijd “Children Memorial Day”, oftewel Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld een kaars aan ter nagedachtenis aan hun overleden kinderen. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind moeten missen en laat zien dat je niet alleen bent met je verdriet. Het is een traditie die langzaam maar zeker de hele wereld over gaat en steeds meer navolging krijgt. Ook dit jaar sluiten Stichting gedenkpark Huissen-Stad en Tumulus uitvaartverzorging daarbij aan. Op zondag 13 december bent u vanaf 18.45 uur welkom op Gedenkpark Huissen-Stad (voormalige begraafplaats aan de Doelenstraat in Huissen) Om 19.00 uur steken we een kaarsje aan bij het kindermonument op het gedenkpark. Wij zorgen voor de kaarsen. Een ieder is welkom! Het maakt niet uit op welke leeftijd (jong of volwassen) of hoe lang geleden …

BIGWereldlichtjesdag gemeente Lingewaard

Zegening van de graven op de Begraafplaats Huissen-stad

BIG Actueel

Op zondag 1 november 2015 zal er voor de zesde keer, tijdens Allerheiligen, de zegening van de graven plaats vinden op de begraafplaats Huissen-stad. Al zes jaar lang worden de graven tijdens Allerheiligen/Allerzielen gezegend door de pastoor van Huissen. Ook dit jaar zal pastoor Peters voorgaan in het zegenen van de graven. Na de kerkdienst (12 uur) vertrekt pastoor Peters vanuit de stadsparochie OLV ten hemel opneming naar de begraafplaats Huissen-stad. Eenmaal op de begraafplaats wordt er een gebed uitgesproken en de graven gezegend. Daarna is er voor iedereen de mogelijkheid de overledenen te herdenken of een moment van bezinning te zoeken. Torkest zorgt voor de muzikale begeleiding. Met deze traditie wordt de begraafplaats Huissen-stad, samen met de monumenten, steeds meer een gedenkpark waar iedereen in de hectiek van de dag even een moment van bezinning kan zoeken. Het staat iedereen vrij om met Allerheiligen (1 november 2015) om 12 …

BIGZegening van de graven op de Begraafplaats Huissen-stad

Priestergraf opgeknapt

BIG Actueel

Afgelopen weken zijn de leden van de stichting gedenkpark druk bezig geweest met het oppoetsen van het Priestergraf. Na flink veel schrob en poets werk mag het resultaat er zijn.

BIGPriestergraf opgeknapt

Gegevens ANBI

BIG ANBI

ANBI gegevens De Stichting Gedenkpark Huissen-Stad is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal nummer is 8527.48.279. De instelling is bereikbaar via email-adres info@begraafplaatshuissenstad.nl of via de secretaris Lenie Sluiter, Bernardstraat 35 6851 KT Huissen. De samenstelling van het bestuur is: Sjoerd Wannet (voorzitter), Lenie Sluiter (secretaris), Wim Huberts (penningmeester), Henk Eerden en Jalb Schut. De stichting heeft als doel het restaureren van de gesloten verklaarde openbare begraafplaats Huissen Stad. Alsmede de ontwikkeling van de begraafplaats tot een gedenkpark waar aandacht geschonken wordt aan thematische profilering van het thema religie en Tweede wereldoorlog en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleid van de stichting richt zich op het beheer en ontwikkeling van de zaken die direct of indirect met het Gedenkpark te maken hebben, op het organiseren van de werkzaamheden die rechtstreeks …

BIGGegevens ANBI