Wat de begraafplaats uniek maakt.


De begraafplaats is in zijn totaliteit gelegen op een 19e eeuwse VLOEDHEUVEL.
De begraafplaats laat  zien, dat RELIGIEUZE en  AARDSE  kunst in elkaar verweven kunnen zijn.
De begraafplaats kent een KLERIKAAL deel, waar priesters en zusters  begraven zijn.
Er is een MASSAGRAF,ontworpen door Wim Harzing,waar vele slachtoffers van de oorlogshandelingen, begraven zijn.
Er is een EXODUSMONUMENT, ter herinnering aan de evacuatie in 1944.
Er is  een monument – de Vlinderhof-, waar de ONGEDOOPTE kinderen worden herdacht.
Er is een aantal FAMILIEGRAVEN.
Er staan graftekens, die de (3e) KLASSE AANDUIDING tonen uit het begin van de vorige eeuw.
Er is een grote KATHOLIEKE begraafplaats met authentieke eigen toegangspoort.
Er is een relatief kleine PROTESTANTSE begraafplaats met authentieke eigen poort.
Op de begraafplaats staan tientallen oude LEVENSBOMEN.
Er zijn graven, waarvan de overledene vóór de overdracht aan  NEDERLANDSE  een DUITSE nationaliteit had.
Er liggen de fundamenten van het voormalige BAAR/KNEKELHUISJE.
Er is een herinneringsplaquette,die verwijst naar J.Milder, Huissens industrieel uit de na-oorlogse tijdsgeest van ORA ET LABORA.
De begraafplaats vormt eengedenkpark en “STADSPLANT in Huissen- Centrum


Jan Zweers over het Massagraf


Legende van het ongedoopte kind


“Onder de heg”, waar de ongedoopte kindjes waren begraven, stegen tegen schemer lichtpuntjes op.

Die snelden naar de dijk en gingen naar de Vlote Bloem. Boven het water van de eeuwenoude wiel werden deze lichtpuntjes gaandeweg vlammetjes ( Pinksteren). Daar boven het water dansend vroegen zij passanten om gedoopt te mogen worden.

En degene, die een nooddoop verrichtte, door rein water over het vlammetje te sprenkelen, zorgde er alsnog voor, dat dit zieltje in de hemel werd opgenomen.

Door deze legende bleef de hoop overeind,dat de hemel voor de ongedoopte niet afgesloten was.

De oude vertelling

In de “VLINDERHOF” is te voelen, dat kinderen dartelen als een fladderende vlinder,maar ook als boven het water dansend  zieltje. Zij vlinderen en zoeken rust op bloemen en stenen.

De nabijheid van het reine water onderschrijft de troost van de oude legende.

Boven het water hangt het vlammetje uit de legende in de vorm van een gedicht.

             Weer vlindert het zieltje      
             in volle vlam      
             gedoofd door rein water     
             dartelend bewegen     
             kind en vlinder     
             volmaakt en vredig    


BIGDe Begraafplaats