Monument Ongeboren Kind

Onthulling gedenkteken van het ongedoopte kind

27 juni 2010

 

“Onder de heg”, waar de ongedoopte kindjes waren begraven, stegen tegen schemer lichtpuntjes op.

Die snelden naar de dijk en gingen naar de Vlote Bloem. Boven het water van de eeuwenoude wiel werden deze lichtpuntjes gaandeweg vlammetjes ( Pinksteren). Daar boven het water dansend vroegen zij passanten om gedoopt te mogen worden.

En degene, die een nooddoop verrichtte, door rein water over het vlammetje te sprenkelen, zorgde er alsnog voor, dat dit zieltje in de hemel werd opgenomen.

 

Door deze legende bleef de hoop overeind,dat de hemel voor de ongedoopte niet afgesloten was.

 

 

De oude vertelling

In de “VLINDERHOF” is te voelen, dat kinderen dartelen als een fladderende vlinder,maar ook als boven het water dansend zieltje. Zij vlinderen en zoeken rust op bloemen en stenen.

De nabijheid van het reine water onderschrijft de troost van de oude legende.

Boven het water hangt het vlammetje uit de legende in de vorm van een gedicht.

 

Weer vlindert het zieltje

                       in volle vlam

                       gedoofd door rein water

                       dartelend bewegen

                       kind en vlinder

                     volmaakt en vredig

 

 

BIGMonument Ongeboren Kind