Graven

De vrijwilliger van stichting begraafplaats Huissen-stad zijn in 2009 begonnen met het opknappen van de graven van de begraafplaats. Een klus die nodig was gezien de verwaarlozing en verloedering van de begraafplaats. Inmiddels zijn alle graven opgeknapt en wordt de begraafplaats beheert door de stichting begraafplaats Huissen-stad.

De begraafplaats is een 19de eeuwse begraafplaats met een duidelijke scheiding tussen het Protestantse en het Katholieke gedeelte. Vanwege de grote populatie Katholieken in Huissen beslaat het Katholieke gedeelte ruim driekwart van de begraafplaats.

Het katholieke deel van de begraafplaats is opgezet als een klassenbegraafplaats. De eerste klas, de burgemeesters en andere notabelen, met hun familiegraven, liggen zo dicht mogelijk bij het priestergraf. Daarna volgt de middenklasse. Als laatste kwam de derde klasse. Omdat het gebruikelijk was dat de derde stand met een houten kruis werd begraven is daar nog weinig van over. Deze structuur valt nog goed te herkennen in de begraafplaats.

Door het bureau Hulsman en Hulsman is er een inventarisatie uitgevoerd en is er een beschrijving gemaakt van alle grafbedekkingen en de vermeende historische/culturele waarde van die grafbedekkingen.

Het rapport valt hier te lezen: Inventarisatierapport grafbedekkingen Huissen-Stad

BIGGraven