ANBI

ANBI gegevens

De Stichting Gedenkpark Huissen-Stad is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal nummer is 8527.48.279.

De instelling is bereikbaar via email-adres info@begraafplaatshuissenstad.nl of via de secretaris

Lenie Sluiter,

Bernardstraat 35

6851 KT Huissen.

De samenstelling van het bestuur is: Sjoerd Wannet (voorzitter), Lenie Sluiter (secretaris), Wim Huberts (penningmeester), Henk Eerden en Jalb Schut.

De stichting heeft als doel het restaureren van de gesloten verklaarde openbare begraafplaats Huissen Stad. Alsmede de ontwikkeling van de begraafplaats tot een gedenkpark waar aandacht geschonken wordt aan thematische profilering van het thema religie en Tweede wereldoorlog en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het beleid van de stichting richt zich op het beheer en ontwikkeling van de zaken die direct of indirect met het Gedenkpark te maken hebben, op het organiseren van de werkzaamheden die rechtstreeks of zijdelings verband houden met het Gedenkpark en op het financieel mogelijk maken hiervan. Dat alles gebeurt door het houden van vergaderingen en zelfwerkzaamheid en waar het gaat om inkomsten wordt onder andere door het verwerven van giften, subsidies en overige baten.

De bestuursleden doen dit werk pro deo: er is geen sprake van een beloning.

De stichting beijvert zich om deel te nemen aan nationale, regionale en plaatselijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Nationale Dodenherdenking, Monumentendag, zegening der graven. Het creëren en/of faciliteren van herdenkingsplekken. Het opzetten van een voor iedereen toegankelijk (digitaal) archief. Het geven van rondleidingen en het verzamelen en verspreiden van relevante informatie, waarvan educatie een belangrijk onderdeel is en verder al hetgeen nodig is voor het verwezenlijken van het doel.

BIGANBI