Financiële gegevens 2014

Stichting Gedenkpark Huissen-Stad

Financiële gegevens 2014

Ontvangsten:
Giften: 150,00
Opbrengst verkopen: 148,00
Totaal: 298,00

Uitgaven:
Onderhoudskosten park: 330,70
Kosten bijeenkomsten medewerkers: 273,80
Bankkosten: 106,41
Totaal: 710,44

 

Resultaat: -412,44

BIGFinanciële gegevens 2014