Algemeen

In 2009 stond er een groep burgers op die verontrust was over de plannen m.b.t. de oude begraafplaats Huissen-stad. Deze groep heeft vrijwillig de begraafplaats opgeknapt en beheerd. In april 2013 resulteerde dat in de oprichting van stichting gedenkpark Huissen-stad. Na afhankelijk enkele strubbelingen met de gemeente is er inmiddels een convenant getekend met de gemeente en beheerd stichting gedenkpark Huissen-stad formeel de begraafplaats.

Sinds 2009 is er een hoop gebeurd op de begraafplaats en het omvormen van de begraafplaats tot gedenkpark. Alle graven zijn opgeknapt en voor zover mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. Daarnaast zijn er een drietal monumenten opgericht:

  1. Exodus monument.
  2. De vlindertuin, monument voor het ongedoopte kind.
  3. Ora et Labora, monument voor de industrieel J. Milder.

Daarnaast is de begraafplaats opgenomen in de liberation route vanwege de aanwezigheid van het massagraf. Daardoor is aan de ingang van de begraafplaats een luisterkei gelegd.

 

De begraafplaats is daardoor al langzaam verworden tot een gedenkpark. De vrijwilligers merkte echter dat er behoefte was aan een stilteruimte. Vandaar dat de stichting is gaan zoeken naar sponsoren om een bid- en gedenkhuisje te realiseren. De sponsoren zijn inmiddels gevonden en binnenkort wordt begonnen met de bouw van het bid- en gedenkhuisje.

BIGAlgemeen